Billy Barnaart

Voortgekomen uit de financiële situatie van de familie Barnaart na het overlijden van kostwinner Jeannine Barnaart in 2002 , heeft de Stichting Waterdragers zich bereid verklaard een deel van het gezinsinkomen aan te vullen. Dit als zogenaamde  personal support en als vergoeding voor zijn bemiddeling en betrokkenheid bij diverse projecten. Aan het eind van het jaar ontvangt hij in ieder geval altijd het bedrag dat een aantal donateurs nog steeds speciaal voor hem bestemdt.
In 2007 richtte Billy JBCF, Jeannine en Billy Children Foundation, op. Binnen deze organisatie worden families die de zorg hebben voor weeskinderen of van wie de ouders besmet zijn met aids/ hiv, financieel ondersteund. Eind 2008 is gestart met een naaiproject; betrokken familieleden naaien in opdracht van winkeliers kleding en andere gebruiksgoederen. Stichting Waterdragers gaf een financiële bijdrage voor de aanschaf van enkele naaimachines.
Vanaf 2010 is een klein restaurant geopend. Ook voor dit project was er een financiële bijdrage van Stichting Waterdragers zodat diverse keukenapparaten konden worden aangeschaft.