KEDS Nalang

Nalang Model Academy

Stichting Waterdragers is sinds 2009 betrokken bij de bouw en ontwikkeling van een school in Nalang.

Nalang is een dorp in een afgelegen district aan de voet van de Himalaya. Bishnu Regmi, geboren in Nalang, nam met een groot aantal dorpsbewoners het initiatief tot de oprichting van KEDS en de bouw van de school omdat de plaatselijke governmentschool al jarenlang kwalitatief slecht onderwijs levert. KEDS wil onderwijs bieden aan alle, maar zeker ook de armste en meest kwetsbare kinderen uit de wijde omgeving van Nalang. Stichting Waterdragers heeft vanaf 2009 financieel bijgedragen aan de bouw van de school, aan de betaling van schoolmateriaal en salarissen voor de leerkrachten. Ook heeft Stichting Waterdragers actie gevoerd en konden waterpompen worden gebouwd zodat de school nu kan beschikken over schoon drinkwater. Inmiddels is het aantal leerling gegroeid van ruim 100 naar 300 bij aanvang van het nieuwe schooljaar in april 2017.

Om op termijn zonder financiële ondersteuning van buiten af te kunnen functioneren heeft het bestuur van KEDS in Nepal het plan ontwikkeld om land aan te kopen en daarop perenbomen te planten. In 2012 werd de grond aangekocht en werden de eerste loten geplant. Inmiddels zijn er, naast een bloeidende boomgaard die in het najaar van 2016 voorzichtig een kleine oogst opbracht, ook andere initiatieven ontplooid op het gebied van landbouw. Over een aantal jaren zou de opbrengst van deze activiteiten de lopende kosten van de school, zoals salarissen, schoolmateriaal en onderhoud moeten dekken. De Stichting Waterdragers voert actie onder de titel “Adopteer een Peer”. De komende jaren zal KEDS en de school nog financiële ondersteuning nodig hebben.