Het is onze missie…

om kansarme kinderen een betere toekomst te geven

Humanitaire Projecten

Stichting Waterdragers ondersteunt humanitaire projecten in Cambodja en Nepal. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat deze projecten lokaal geïnitieerd en geleid worden.

ANBI

De Stichting Waterdragers is sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Giften en nalatenschappen zijn voor de schenker fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende voorschriften.

Doelstelling

De Stichting Waterdragers heeft tot doel; het werven van fondsen uit giften, reguliere donaties en anderszins. Hiermee steunen wij de projecten financieel. 

CBF Keurmerk

Wij hebben er als stichting bewust voor gekozen geen CBF keurmerk of Verklaring van geen bezwaar aan te vragen. De kosten voor het Keurmerk zijn zo hoog dat wij dit een onverantwoord bedrag vinden.

Organisatiekosten

Een uitgangspunt is dat er naar gestreefd wordt de organisatiekosten tot nul te reduceren, zodat de fondsen geheel kunnen worden aangewend voor de projecten.

Het bestuur en andere bij de stichting betrokken vrijwilligers ontvangen dan ook geen vergoeding en verrichten hun werk om niet.

Vrijwilligers

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding en nemen alle bijkomende kosten voor eigen rekening.

Financieel jaaroverzicht

Zodat iedereen kan zien dat alles naar onze projecten gaat

De Stichting Waterdragers stelt zijn financieel jaaroverzicht openlijk beschikbaar. Vul hieronder uw email adres in, dan ontvangt u deze gegevens per email.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

 

Download hier het Financieel Verslag 2017.

2
Landen
7
Bestuursleden
200+
Donateurs
2000+
Geholpen kinderen

Hoe we helpen

Stimuleren en ondersteunen van projecten

De Stichting Waterdragers ondersteunt humanitaire projecten in Cambodja en Nepal. Uitgangspunt hierbij is dat deze projecten geïnitieerd en geleid worden door lokale mensen.

Kennisoverdracht van fysiotherapeuten

Stichting Waterdragers steunt in Nepal ook door middel van kennisoverdracht van Nederlandse leraren en kinderfysiotherapeuten die hiervoor in overleg met de lokale specialist een plan hebben opgezet. Afgelopen jaren zijn zo met enige regelmaat Nederlandse therapeuten en leraren aan het werk gegaan in Nepal.

Fondwerving

In Nederland werven we fondsen. We doen dit door acties te houden en op evenementen aanwezig te zijn. Ook hebben we een klein, maar trouw, vast donateursbestand en krijgen we incidentele grotere of kleinere giften.

Voorlichting

Ook geven we voorlichting, veelal in combinatie met een actie, om kinderen en volwassenen te vertellen over onze projecten. Hier komen natuurlijk ook de verschillende culturen bij aan bod en leggen we het contact tussen geïnteresseerden en de projecten. 

Wordt ook donateur!

Stichting Waterdragers wil graag dat iedere cent die u aan een van de projecten geeft, ook daadwerkelijk daar terecht komt.

Wordt donateur