Nieuwsbericht

Over van alles

New Future for Children

NFC is een weeshuis in Phnom Penh waar op dit moment nog 35 kinderen opgevangen worden. Dit weeshuis is voortgekomen uit het in 2003 door Billy Barnaart opgerichtte JCA. Een van de belangrijkste doelstellingen van NFC is het bieden van een zo goed mogelijke opleiding aan deze kinderen, zodat ze betere kansen hebben gedurende hun volwassen leven.

Voorgaande jaren hebben we verschillende malen het schoolgeld voor enkele kinderen betaald die naar de Westline School gingen. Deze privé school heeft 5 jaar geleden besloten enkele kinderen toe te laten tegen een gereduceerd tarief. Omdat Stichting Waterdragers nog steeds van mening is, dat een studie of opleiding deze kinderen de beste kansen biedt, betalen we ook dit komend schooljaar het schoolgeld van 13 kinderen.

Voorheen deden we dit nog voor 31 kinderen, maar doordat menigeen inmiddels ook weer enkele jaren ouder is, neemt het aantal kinderen af. NFC neemt nog altijd geen nieuwe kinderen aan, zodat zij zich kunnen focussen op de kinderen die er nu wonen en hen de best mogelijke kansen kunnen bieden voor hun volwassen leven.

NFC Student HeanDe kinderen die vooralsnog hun opleiding bij de Westline School hebben voltooid, hebben dat met fantastische resultaten gedaan. Een van die kinderen, Cheat Hean, was niet alleen de beste van zijn leerjaar, hij is ook gekozen als Westline Alumni Board Member, één van de negen beschikbare stoelen in de Westline Alumni Club. Doel van deze Club is op de eerste plaats om hulp te bieden aan mensen die in (zeer) arme omstandigheden leven, met name de kinderen. Op deze manier, zo zegt hij zelf, kan hij iets terug doen voor de gemeenschap waar hij zelf zo lang onderdeel van was.

Wij zijn natuurlijk enorm trots op deze en andere prestaties van de kinderen van NFC en hopen daarom dat de Westline School ook voor de komende jaren deze kinderen een korting kan aanbieden, zodat niet alleen hun kansen, maar ook die van hun gemeenschap blijven groeien.