Nepal Matri Griha

In Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, is NMG gevestigd, een lokale NGO. NMG voert een aantal projecten zoals een school voor basisonderwijs. Dagelijks krijgen hier ongeveer 350 kinderen les; kinderen uit de meest arme gezinnen uit de omgeving. Het is de belangrijkste doelgroep van NMG.
Een tweede doel van de organisatie is het geven van (fysio)therapie aan gehandicapte kinderen; een vergeten groep in Nepal. Dagelijks worden in Kathmandu tientallen kinderen behandeld. Het revalidatiecentrum is vanaf de start zeer succesvol geweest. Het vervult tevens een belangrijke regionale functie. Kinderen met een fysieke en/of mentale handicap ontbeerden in het verleden elke vorm van aandacht en behandeling. Nu komen er iedere dag, soms na uren reizen, tientallen kinderen samen met een ouder of verzorger voor oefening en behandeling naar het centrum. De positieve effecten van de behandeling is bij veel van de kinderen opzienbarend. De Stichting Waterdragers heeft onder andere, tot de sluiting in 2013, het therapie centrum van NMG in Bhakatpur bekostigd en een tiental kinderen geholpen bij hun vervolgopleiding.

Tot onze spijt hebben wij in 2016 moeten besluiten voorlopig geen projecten van NMG meer te ondersteunen.

De communicatie verloopt voor ons niet helder genoeg de afgelopen tijd, waardoor een goede verantwoording van het te besteden geld voor ons niet mogelijk is. NMG wordt nog steeds ondersteund door de Duitse en Zwitserse partners die daarin een andere koers varen. Wij zijn blij dat het werk van NMG kan doorgaan en zullen uiteraard, voor zover dit mogelijk is, met hen contact houden.