Nieuwsbericht

Over van alles

Peren in de kerk!

Adopteer een peer ook in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Marcel de Haas, diaken parochie Eloy, bisdom Haarlem Amsterdam vertelt waarom en wat er zoal te doen is de komende weken:

Doordat ik af en toe inviel als pastor in de Schutse, een verzorgingshuis in Amsterdam Slotervaart, kwam ik in aanraking met de Stichting Waterdragers. Al een paar jaar wordt daar bij de rk viering om de week gecollecteerd voor de peren in Nalang, Nepal.

Vanaf april van dit jaar ben ik als diaken/pastor werkzaam in de Eloyparochie in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Elk jaar hebben wij tijdens de Adventstijd een project lopen voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor het project in Nalang. Daar wij dit in het parochieblad al kenbaar hebben gemaakt werd er door de rk parochie in Heemskerk contact met ons opgenomen. Zij hebben besloten om de adventsactie van dit jaar ook voor Nalang te bestemmen. In het weekend van 12 en 13 december worden er zowel in de rk kerken in Beverwijk, de Regina Caelie en de H. Agatha, in Wijk aan Zee de H.Odulphus en in Heemskerk de Laurentius en de Maria kerk aandacht besteed aan het project. In Heemskerk delen ze na de vieringen peerdrops uit. In de Eloyparochie is men van plan stoofperen te verkopen dat weekend. En in de preek zal ook eea verteld worden. Daarnaast zal de collecte tijden de vieringen dat weekend, ook in Heemskerk, bestemd zijn voor Nalang. In het kerstnummer van het parochieblad wordt ook het rekeningnummer vermeld. Er hangen posters en er liggen flyers.

Zondag 29 november vindt de jaarlijkse Eloyviering plaats in de H. Agathakerk in Beverwijk. Aan het eind van de viering komt waarschijnlijk de Goedheiligman op de koffie. Aan hem wil ik als startschot van de actie een zakje stoofperen geven. Daarnaast zal zeker ook aandacht in de plaatselijke pers worden gegeven aan de actie en bestaat er ook kans dat we gebeld worden door Radio Beverwijk voor een interview over deze actie. De bedoeling is dat er zondag een kind of een volwassene zich hult in het perenpak van de stichting en dat er dan samen met mijn gezin een foto wordt gemaakt die opgestuurd wordt naar de pers.

Woensdagavond 16 december vindt er een sobere oecumenische adventsmaaltijd plaats in de ruimte van de Regina Caeli op het Hilbersplein 78 in Beverwijk. Het dessert zal zeker denk ik stoofpeertjes zijn! Op die avond van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur zal ook iemand van de stichting Waterdragers aanwezig zijn die een verhaal vertelt over peren in Nalang. Ik hoop dat er veel opgebracht gaat worden voor dit belangrijke project!

Tot slot : Al sinds jaren staat vanaf medio december in de Agathakerk, Breestraat 93 Beverwijk, de grootste kerststal van Nederland. Daar komen altijd heel veel mensen (duizenden) op af. Ook daar zullen flyers liggen en als het lukt op enkele momenten stoofperen verkocht.