Billy Barnaart

Personal Support Ontwikkelingswerkers

Project Description

Voortgekomen uit de financiële situatie van de familie Barnaart na het overlijden in 2003 van kostwinner Jeannine Barnaart, heeft de Stichting Waterdragers zich bereid verklaard een deel van het gezinsinkomen aan te vullen.
Billy Barnaart ontvangt van de Stichting Waterdragers een kleine financiële bijdrage. Dit als personal support en als vergoeding voor zijn bemiddeling en betrokkenheid bij diverse projecten. De afgelopen jaren werd dit bedrag afgebouwd en vanaf 2013 ontvangt Billy incidenteel personal support. Aan het eind van het jaar ontvangt hij in ieder geval het bedrag dat een aantal donateurs nog steeds speciaal voor hem bestemt.
In 2007 richtte Billy JBCF, Jeannine en Billy Children Foundation, op. Binnen deze organisatie worden families die de zorg hebben voor weeskinderen of van wie de ouders besmet zijn met aids/ hiv, financieel ondersteund. Eind 2008 is gestart met een naaiproject; betrokken familieleden naaien in opdracht van winkeliers kleding en andere gebruiksgoederen. Stichting Waterdragers gaf een financiële bijdrage voor de aanschaf van enkele naaimachines.
Vanaf 2010 is een klein restaurant geopend. Ook voor dit project was er een financiële bijdrage van Stichting Waterdragers zodat diverse keukenapparaten aangeschaft kon worden.