Karuna Foundation

Women Empowerment in Syafru

Project Description

In Rasuwa een door de aarbeving van april 2015 zwaar getroffen gebied in het noorden van Nepal, werkt de Nepalese Karuna Foundation aan de wederopbouw.
Gedurende drie jaar werken zij daar onder andere in 5 dorpen met een integrale aanpak om de mensen in de dorpen naar betere levensomstandigheden te helpen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid en kracht. Zij doen dat onder andere door activiteiten te verrichten op het gebied van verbetering van inkomen, (weer) toegankelijk maken van onderwijs, kinderen begeleiden naar school en nog veel meer. De lokale bevolking moet daar zelf nadrukkelijk aan bijdragen. Ook betrekken zij, waar mogelijk de overheid erbij, want uiteindelijk moet die haar verantwoordelijkheid nemen.
In het dorp Syafru, helpt de Stichting Waterdragers mee aan de empowerment van vrouwen, kinderen en gehandicapten.